Kentsel Dönüşüm Hukuku

Sonuç olarak; 2005 ve 2012 yıllarında düzenlenen ve kanun değişiklikleri ile başlanan kentsel dönüşüm; ülkemiz yönünden bir zarurettir. Bu sebeple uygulama sırasında meydana gelen eksiklikler giderilmelidir.

Şahin Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin uzman avukat ve danışman kadrosu ile Kentsel Dönüşüm sürecinde müvekkillerine verdiği başlıca hizmetler;

  • Belediye, Tapu Müdürlüğü ve Diğer Gerekli Kurumlarda Araştırma ve İnceleme Yapılması
  • Proje İnşası ve Bağımsız Bölüm Metrekare ve Konum Paylaşımının Detaylı Biçimde Yapılması
  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hazırlanması
  • Sözleşmeye Ek Bir Teknik Şartname İle Kaba İnşaat ve Kullanılacak Malzemelerin Tespiti
  • Sözleşmede İnşaat Süre Uzatımı,
  • Yarım Bırakılması Gibi Haller İçin Cezai Şart Belirlenmesi ve Gerektiğinde Tarafımızca Paraya Çevrilerek Mülk Sahiplerine Ödenmesi Sözleşmede Yer Alan Teminatların Güvence Altına Alınması ve Gerektiğinde Tarafımızca Paraya Çevrilme Sürecinin Yürütülmesi
  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Noter ve Tapu Dairelerinde Tescili Müteahhit Firmaya Tapu Devir Zamanlarının Belirlenmesi ve Gerçekleştirilmesi Yönetim Planının Müteahhit Firma İle Birlikte Hazırlanması
  • Yönetim Planının Tapuya Tescili Tüm Süreç Boyunca Toplantılara Katılım