İcra İflas Hukuku

Büromuz, müvekkillerimize icra hukuku alanında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Borç tahsilatının hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için sadece bu alanda çalışan ve uzmanlaşmış call center birimimiz bulunmakta ve borçlularla sürekli olarak iletişime geçilerek borcun ödenmesinin pratik bir şekilde sağlanmasına çalışılır. Bu aşamada başarı sağlanamadığı takdirde, konu yine icra alanında uzman avukatlarımızın takibinde UYAP, NETWORK YAZILIM, İCRA TEK, AVUKAT REHBER, gibi güncel bilişim programları da kullanılarak hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılmaya çalışılmakta, kolay bir şekilde malvarlığı takibi yapılabilmektedir. 

Sonuç odaklı olarak, İstanbul’daki 3 Büyük Adliyede daimi olarak bulunarak gerektiğinde hızlı bir şekilde işlem gerçekleştiren personellerimiz bulunmaktadır. Kredi sözleşmesi takibi, hacizli mallar ve ipotek satışı, rehnin paraya çevrilmesi işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Şahin Hukuk Bürosu olarak ulusal ve/veya uluslararası faaliyet gösteren bireysel ve kurumsal müvekkillerimize ihtiyaç duydukları konularda deneyimli bir firma olarak uzun zamandır istikrarla, tecrübeli ve profesyonel ekibimiz ve icra avukatlarımızla kısa sürede ve başarılı bir şekilde müvekkillerimizin işlemlerini takip etmekte ve yardım etmekteyiz. 

 1. İcra Ceza davaları 
 2. İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar 
 3. İflas davaları 
 4. İflasın Ertelenmesi Davaları 
 5. İhalenin feshi davaları 
 6. İhtiyadi haciz davası 
 7. İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri 
 8. İtiraz ve itirazın iptali davaları 
 9. İstirdat davaları
 10. Menfi tespit davaları 
 11. Tasarrufun iptali davaları
 12. İcra ihalelerine katılma 
 13. İflas masasına alacağın kaydettirilmesi, 
 14. İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi 
 15. İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi 
 16. Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi 
 17. Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi 
 18. Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi 
 19. Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi 
 20. Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi 
 21. Şirket kurtarma çalışmaları 
 22. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi