Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve suç olarak düzenlenen fiillere karşılık olarak, bu fiillerin karşılığı olarak Ceza Kanunu’na göre fiili işleyen/lere uygulanması gereken cezanın belirlenmesi için yapılan yargılama, ceza yargılamasının temelidir.

Yürüklükte bulunan Ceza hukuku kanunları ve mevzuatı dahilinde ceza yargılamasının ve Ceza Hukuku’nun prensipleri, içtihatları ve kurallarının, insan haklarına saygılı bir biçimde uygulama bulabilmesi amacıyla, büromuzca gerekli her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamakta ve ceza yargılamasının her safhasında müvekkillerimizin yararına çalışarak, sürekli temas halinde kalmaktayız.

Ceza Hukuku konusunda deneyimli avukatlarımız; soruşturma aşamasından başlayarak, kovuşturma sonuna ve hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusu yapılmasına kadar tüm ceza yargılaması kademelerinde bilgi ve tecrübesini tam olarak ortaya koymakta ve var gücüyle çalışmaktadır.

Suçüstü soruşturmalarında vekil olarak; savcılık ve polis ifadesinde yanında bulunma, savunma, sorgusunda destek olma ve savunma görevlerini tecrübemizle ve özenle görevlerimizi yerine getirmekteyiz. Ceza alanında deneyimli ve iyi avukatlarımız, esasen ceza soruşturmasının en önemli olan bu aşamalarında müvekkillerimizin daha sonra yaşayabileceği muhtemel sorunları başlamadan çözmeyi ve sonuç odaklı bir hareket tarzını benimsemişlerdir.

Sonraki aşamalarda da aynı şekilde, müvekkillerimizin dosyalardan her daim bilgi sahibi olması, kendileri lehine veya aleyhine yürütülen işlemlerde aktif olarak yer alması, haklarının her safhada muhafaza edilmesi, iddia ve savunmalarının güçlü bir biçimde mevzuat ve delillerle desteklenerek sunulması, alınabilecek olumsuz kararlara karşılık bütün merciler ve mahkemeler nezdinde müvekkillerimizin haklarını elde edene kadar gayret gösterilerek görevin devam ettirilmesi ve sair benzer görevleri hızlı, etkili ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedirler.