İşçinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Halleri Sebebiyle İşverenin İş Akdini Haklı Nedenle Derhal Feshi

Bilindiği üzere, haklı nedenle fesih hakkı, dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek tarafa belirli veya belirsiz süreli iş akdini derhal feshetme yetkisi veren bir bozucu yenilik doğuran haktır. Sürekli borç ilişkisi yaratan iş akdinde ortaya çıkan bir durum nedeniyle taraflardan biri için bu ilişkiye devam çekilmez hale gelmişse bu durumda ilgili tarafın iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceği kabul edilmiştir. Bu anlamda, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebileceği haller 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 24 Maddesinde, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebileceği haller ise İş Kanunu’nun 25 Maddesinde düzenlenmiştir.

Devamını oku: İşçinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Halleri Sebebiyle İşverenin İş Akdini Haklı Nedenle...

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı ve Sonuçları - HAGB

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması yahut kısaca HAGB, sanık hakkında hükmolunan cezai yaptırımın belirli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmemesi ve yükümlülüklere uygun davranması halinde ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur.

Devamını oku: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı ve Sonuçları - HAGB

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK APILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/51)

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”), 6 Ekim 2018 tarihli 30557 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile 13 Eylül 2018 tarihli 30534 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın (“Karar”) uygulamasına ilişkin düzenlemeler gelmiştir.

Devamını oku: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk; bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu) hakemliğinde, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra başvurdukları bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, uyuşmazlığın mahkeme dışı, hızlı ve kesin bir şekilde çözülmesini amaçlayan bir usul hukuku kurumudur. Arabuluculuk, “zorunlu arabuluculuk” ve “ihtiyari arabuluculuk” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

Devamını oku: Arabuluculuk Nedir?