Aile Hukuku

Aile Hukuku Konuları evlilik ile birlikte edinilen hakların ve evliliğin sonlandırılması sebebi ile hakların korunması ve iade edilmesi işlemlerini konu edinmektedir. Bu nedenle evlilik ile birlikte başlayan sosyal sorumluluk yanında hukuki sorumluluklarda mevcuttur. Hukuk ve danışmanlık ofisimiz evlilik öncesi işlemler ve evliliğin sonlandırılması işlemlerini bir arada, bütün olarak görmektedir. Evliliğin sonlandırılması sosyal sonuçları olan işlemler bütünüdür. Bu anlayışa sahip ofisimizin Aile Hukuku alanındaki hizmetleri evlilik öncesi işlemler ve boşanma davası sırasındaki işlemler olarak aşağıdaki ayrımlamaya göre maddelendirilmiştir.

Evlilik Öncesi İşlemler Bütünü ve Mal Rejimi Sözleşmeleri

  • Mal ayrılığı rejimi sözleşmesi ve Olağanüstü mal Rejimi sözleşmelerinin hazırlanması
  • İstek ve beklentiler nezdinde sözleşmelerin hazırlanması ve hukuksal karşılık bulacak resmiyeti kazandırılması hizmetimiz,
  • Yabancıların evlilik işlemlerinin yürütülmesi ve Evlilik ile birlikte; vatandaşlık başvurularının yapılması, oturum ve çalışma izinlerinin alınması, Türkiye Cumhuriyeti kimliklerinin çıkarılması işlemleri,

Tenfiz ve Tanıma Davaları Takibi

Boşanma Yabancı mahkeme kararı ile alınmış olsa bile Türk Devleti tarafından belirlenen koşulların oluşması durumunda yabancı eşin Türkiye’deki yaşamına devam etmesi için gerekli olan oturum, çalışma ve vatandaşlık işlemlerinin yürütülmesi hizmetlerimiz.

Boşanma İşlemlerine Yönelik Hizmetlerimiz

  • Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma sözleşmelerinin hazırlaması İşlemleri
  • Eşlerden biri adına diğer eş veya vekili ile müzakere ve görüşmelere katılma
  • Talep ve isteklerin hukuki karşılığı konusunda müvekkilin bilgilendirilmesi
  • Anlaşmalı boşanma davasında gündeme gelen “Boşanma Anlaşmasının” hazırlanması ve Anlaşmalı boşanma davalarının takibi
  • Butlan yani evliliğin iptali davalarının takibi
  • Eşlerden birinin talebi üzerine öldüğü düşünülen eş hakkında gaiplik kararı çıkarılması işlemleri
  • Gaiplik kararı veya vefat nedeni ile meydana gelebilecek miras hukuku konularının tamamı ile ilgili danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz