Tenfiz ve Tanıma Davaları Takibi

Boşanma Yabancı mahkeme kararı ile alınmış olsa bile Türk Devleti tarafından belirlenen koşulların oluşması durumunda yabancı eşin Türkiye’deki yaşamına devam etmesi için gerekli olan oturum, çalışma ve vatandaşlık işlemlerinin yürütülmesi hizmetlerimiz.