Boşanma İşlemlerine Yönelik Hizmetlerimiz

  • Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma sözleşmelerinin hazırlaması İşlemleri
  • Eşlerden biri adına diğer eş veya vekili ile müzakere ve görüşmelere katılma
  • Talep ve isteklerin hukuki karşılığı konusunda müvekkilin bilgilendirilmesi
  • Anlaşmalı boşanma davasında gündeme gelen “Boşanma Anlaşmasının” hazırlanması ve Anlaşmalı boşanma davalarının takibi
  • Butlan yani evliliğin iptali davalarının takibi
  • Eşlerden birinin talebi üzerine öldüğü düşünülen eş hakkında gaiplik kararı çıkarılması işlemleri
  • Gaiplik kararı veya vefat nedeni ile meydana gelebilecek miras hukuku konularının tamamı ile ilgili danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz