Evlilik Öncesi İşlemler Bütünü ve Mal Rejimi Sözleşmeleri

  • Mal ayrılığı rejimi sözleşmesi ve Olağanüstü mal Rejimi sözleşmelerinin hazırlanması
  • İstek ve beklentiler nezdinde sözleşmelerin hazırlanması ve hukuksal karşılık bulacak resmiyeti kazandırılması hizmetimiz,
  • Yabancıların evlilik işlemlerinin yürütülmesi ve Evlilik ile birlikte; vatandaşlık başvurularının yapılması, oturum ve çalışma izinlerinin alınması, Türkiye Cumhuriyeti kimliklerinin çıkarılması işlemleri,